Csernobil – 30 év után

Harminc évvel ezelőtt, 1986. április 26-án történt az egyik legsúlyosabb nukleáris baleset az emberiség történetében. Az akkori Szovjetunión belül az ukrán-belorusz határon álló erőműben bekövetkezett szerencsétlenség nem csak környezetvédelmi, de világpolitikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű eseménye volt a hidegháború utolsó éveinek. A baleset Európa-szerte komoly − bár máig vitatott mértékű − egészségügyi veszélyhelyzetet teremtett, de a késő kádári korszak amúgy is ellentmondásos tájékoztatáspolitikájában is komoly működési zavarokat okozott. Az események máig a magyar katasztrófaelhárítás és a tömegtájékoztatás bohózataként/tragédiájaként élnek a hazai köztudatban.

2016-ban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársai, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával eredeti levéltári források révén kívánják felidézni a harminc évvel ezelőtti nukleáris baleset történetét és hazai következményeit. A honlap a hamarosan nyomtatásban is napvilágot látó forráskiadványban szereplő dokumentumokból közöl egy válogatást, melyhez kiegészítésül korabeli fényképeket és a katasztrófáról készült dokumentumfilmeket is összegyűjtöttünk, egyben felhasználtuk Várai Mihály fotóriporter rendelkezésünkre bocsájtott képeit.

Hangsúlyozandó, hogy a témához tartozó, magyarországi dokumentumoknak csak egy részét – az említett fő iratőrző levéltárakban fellelhető forrásokat – tudjuk itt, illetve a majdani kötetben megjelentetni. A sajtóanyagok ismételt közlésétől eltekintettünk, és nem tekintettük feladatunknak a magántulajdonban lévő, a tárggyal kapcsolatos iratanyag felkutatását, miként nem volt lehetőségünk az „oral history” módszerével megszerezhető információk összegyűjtésére sem. A honlapon közölt levéltári iratokat dátum szerint, illetve különböző kategóriákba sorolva lehet tanulmányozni, ez utóbbi kategóriák többé-kevésbé követik a szerkesztés alatt álló kötet fejezeteit. Az iratok őrzési helyét és levéltári jelzetét a dokumentumok végén, szögletes zárójelben adtuk meg, ugyanitt rögzítettük a kézírásos, az irat egészére vonatkozó feljegyzéseket is. A dokumentumokat szöveghűen, de a nyilvánvaló gépelési hibákat, elütéseket javítva tesszük közzé.

Terveink szerint a honlap adattartalma folyamatosan bővülni fog, hogy a baleset és következményei minél több aspektusát tudjuk az érdeklődők elé tárni.

2016 április

a szerkesztők